HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete

Anders Boglind, Freddy Hällsten, Per Thilander

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Anders Boglind, Freddy Hällsten, Per Thilander
DATUM
2013-09-24
ISBN
9789144091709
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
10,61 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Några år in på 2000-talet började många svenska organisationer förändra sin HR-funktion utifrån ett koncept som utvecklats i amerikanska storföretag. Konceptet marknadsfördes internationellt av konsulter som ”HR transformation”. Kombinerat med en leveransmodell baserad på shared service, inspirerad av den amerikanske gurun Dave Ulrich, var målet effektivisering och omfokusering mot mer strategiska HR-uppgifter. Vi har följt sju svenska organisationers försök att införa konceptet. Vi ville förstå varför det fått ett så stort genomslag och i vilken grad det påverkat HR-funktionens arbetssätt och linjechefers arbete med personalfrågor.Resultaten visar att transformationsidéerna var attraktiva därför att de kunde kopplas till rationella mål om kostnadseffektivisering och central kontroll. Men genomförande och måluppfyllelsen varierar och har ofta påverkats av faktorer som inte beaktats i den rationella planeringsprocessen.Författarna och det forskningsprojekt boken presenterar tilldelades priset "Årets HR-forskning 2013". 

......enska - Om organisering av HR-arbete (Studentlitteratur 2013) skriven av Thilander tillsammans med Anders… Boglind, Anders, Hällstén, Freddy, &€Thilander, Per (2013). HR transformation på svenska. Om organisering av HR-arbete. Lund: Studentlitteratur. 224 s.......