Hållbara investeringar

Emma Sjöström

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Emma Sjöström
DATUM
2014-05-23
ISBN
9789152319031
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
5,96 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Hållbara investeringar - det vill säga där en uttalad hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning - har anammats av många namnkunniga kapitalförvaltare: på den svenska marknaden erbjuder samtliga storbanker fonder med en sådan inriktning, AP-fonderna inkluderar miljö och socialt ansvar i sin placeringspolicy, och flera försäkringsbolag har slagit in på samma linje. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste på finansmarknaden gör att kunskap inom området är nödvändigt för dem med intresse för kapitalmarknadens funktion. Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken passar för undervisning inom alla företagsekonomiska områden, såväl organisation och ledarskap som redovisning och finansiering. Författaren Emma Sjöström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har forskat och undervisat om ansvarsfulla investeringar under flera år.

......li allmänt rådande. Till en början fanns flera listor av strategier för hållbara investeringar; EFAMA hade en sammanställning, Eurosif hade en, och UNPRI hade en. Men Eurosifs sammanställning börjar bli alltmer allmänt rådande, så därför utgår jag från den.......