Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : en internationellt privaträttslig och jämförande studie

Mosa Sayed

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Mosa Sayed
DATUM
2009-12-28
ISBN
9789176787410
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
6,29 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle medför nya och svåra frågeställningar för den svenska rättsordningen. I denna bok diskuteras det mångkulturella samhällets utmaningar mot bakgrund av en islamiskt präglad arvsordning. Den islamiska lagen, sharia, anses vara en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Delar av den muslimska befolkningen i Sverige identifierar sig med lagen till följd av sin religiösa åskådning. Samtidigt ger islamisk rätt uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av den svenska lagen. I studien analyseras de islamiska principer som avgör egendomsöverföringen vid dödsfall. Hur delas arv enligt islamiska principer? Har svenska domstolar förutsättningar att avgöra tvister med ledning av islamiskt präglade regler? På vilket sätt kan och bör man lösa situationer där islamiska regler synes vara oförenliga med principer i svensk rätt?Dessa, och frågor som rör mötet mellan islamisk och svensk rätt på aktuellt område, står i fokus i denna avhandling.

......a principer som avgör egendomsöverföringen vid döds fall samt diskuteras bl.a. svenska domstolars förutsättningar att avgöra tvister med ledning av is lamiskt präglade regler.......