Makten över skatten : optimal beskattning med ett globalt perspektiv

Spencer Bastani

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Spencer Bastani
DATUM
2014-07-03
ISBN
9789198005349
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
12,98 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Vad bestämmer egentligen vilka skatter vi har? De senaste 25 åren har skatterna i Sverige fallit från 51,5 procent till 44,5 procent av BNP. Är detta ett uttryck för politiska val? Eller är det framtvingat av internationell skattekonkurrens? Rapporten "Makten över skatten — optimal beskattning med ett globalt perspektiv", skriven av forskaren Spencer Bastani, analyserar vilken roll olika skatter spelar i ett effektivt och rättvist skattesystem och hur dessa påverkas av skattekonkurrens.

......onomin. Denna omorientering byggde på en nyliberal tolkning av teorin om optimal beskattning. Ideologin fick en global spridning och blev snabbt, vilket förvånat många A presentation held by Sandro Scocco, chief economist at the think thank Global Utmaning (Global Challenge) at the seminar "Makten över skatten" on the 14th of…......