Årsredovisningslagens miljökrav

Birgit Flening

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Birgit Flening
DATUM
1999-12-01
ISBN
9789188595492
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
9,39 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Årsredovisningslagens nya miljökrav medför att ett stort antal bolag måste redogöra för sin miljöpåverkan i Årsredovisningens Förvaltningsberättelse. Denna miljöinformation omfattas av den lagstadgade revisionspolitiken. Föreslagna ändringar i Bokföringslagen leder till att antalet verksamheter som skall följa Årsredovisningslagen utökas. Företagsledningar och revisorer har härmed fått ett utökat ansvarsområde och krav på ny kunskap om miljöfrågor. Boken är avsedd att vara ett praktiskt hjälpmedel för alla som arbetar med årsredovisning och med revision. I Årsredovisningslagens miljökrav beskrivs god redovisningssed och god revisionssed för denna miljöinformation: Vilka källor kan ekonomichefen och revisorn använda sig av och vilka risker och fällor kan finnas? Vilka revisionstekniker kan användas? Årsredovisningslagens miljökrav är även lämplig som studielitteratur för ekonomer och jurister. Författaren Birgit Flening är Auktoriserad revisor med en naturvetenskaplig universitetsexamen och ansvarig partner för Ernst & Young Miljötjänster.

......myndigheters bilar och bilresor och föreslå lämpliga uppdateringar i samband med nya regler för fordonsbeskattning. 2018-02-02......