Glamour : ett världsproblem

Alice A Bailey

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Alice A Bailey
DATUM
2004-09-01
ISBN
9789186338213
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
11,59 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Glamour är den samlande beteckningen på de vanföreställningar och villfarelser som finns på alla de plan där personlighetens liv utspelas.Författaren särskiljer olika aspekter av glamour – maya på eterplanet, sekundär glamour (eller bara glamour) på det emotionella planet och illusion på mentalplanet. Det kombinerade inflytandet från dessa tre aspekter av glamour kulminerar i den s.k. väktaren på tröskeln.Boken ger inte bara insikt i hur maya, glamour, illusion och väktaren på tröskeln är beskaffade utan ger också djuplodande kunskap om hur dessa individuella och kollektiva inflytanden skall kunna elimineras och övervinnas. Den är därför värdefull för var och en som söker skärpa sin självinsikt och så rena och omvandla sin personlighet att själens ljus kan lysa klart.Vi lever i en värld som hemsöks av många och svåra problem som endast kan hanteras om tillräckligt många människor finner, motiverar och rättfärdigar sina handlingar utifrån en klar och stabil förankring i själsdimensionen, eller som Tibetanen säger: "Det har aldrig tidigare funnits ett så dramatiskt behov som nu av att män och kvinnor, som är fria från illusion och glamour, ägnar sig åt tjänande."

......ult meditation kan också fungera introducerande för de som börjar använda själen och högre kontakt i sin meditation. Julmusik - Utomjordiskt egen Julmusik-tråd! Varsågoda att lägga in era julfavoriter!......