Kraften att leva : ett hedonistiskt manifest

Michel Onfray

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Michel Onfray
DATUM
2007-05-20
ISBN
9789157804891
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
11,48 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Filosofen Michel Onfrays senaste verk, ”Kraften att leva. Ett hedonistiskt manifest.” (översättning från franska, ”La Puissance d'exister. Manifeste hédoniste” (2006)), är ett positivt komplement till hans föregående bok ”Handbok för ateister”. Medan det sistnämnda verket polemiserar mot religionens rimlighet och inflytande över samhället, i allmänhet och framför allt vad gäller kristendomen, judendomen och islam, presenterar Onfray i denna bok ett ”hedonistiskt manifest” med syfte att visa hur tillvaron och samtida frågeställningar inom olika områden framträder ur ett konsekvent materialistiskt, hedonistiskt och livsbejakande perspektiv. I Onfrays hedonism är det emellertid inte fråga om en oansvarig njutningslystnad eller snäv egoism, även om många av hans synpunkter säkert kan uppfattas som kontroversiella: det handlar istället om att utveckla tankar kring hur ett väl fungerande, rättvist och moraliskt försvarbart samhälle skulle kunna gestaltas, när man inte längre erkänner några övernaturliga makter eller översinnliga ideal utan anammar ett strikt världsligt synsätt, med människans lust som övergripande mål och under vägledning av förnuftet. Utifrån denna grundidé om en ansvarsfull hedonism presenterar författaren sin syn på grundläggande frågor inom etiken, erotiken, estetiken, bioetiken och politiken. Boken är lättläst och kräver inga förkunskaper i filosofi.

......djedödande att peka ut sexism och rasism, då är jag en glädjedödare, säger Sara Ahmed. Hon befinner sig i Sverige för att lansera sin nya bok "Att leva feministiskt", som bygger på hennes egna erfarenheter av att försöka leva som hon lär. Feministen som förstör middagar......