Gustaf V och andra världskriget

Erik Carlsson

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Erik Carlsson
DATUM
2018-08-11
ISBN
9789175930282
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
8,80 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Gustaf V och andra världskriget är det första större historiska arbete som är specialinriktat på Gustaf V:s handlande som statschef krigsåren 1939-45.Här ges en delvis ny bild av Gustaf V. Hans övergripande och prioriterade målsättning under krigsåren var att medverka till att Sverige hölls utanför kriget. Tio dagar efter det tyska anfallet på Danmark och Norge i april 1940, klargör han för Hitler att Sverige kommer att ingripa mot varje neutralitetskränkning. Sommaren 1944 låter kungen det svenska sändebudet i Budapest överlämna en vädjan för de ungerska judarna till amiral Horthy. Boken tar även upp mer förbisedda frågor, som Gustaf V:s kännedom om Förintelsen, och avhandlar omtvistade historiska problem såsom midsommarkrisen 1941. Gustaf V och andra världskriget bygger till stor del på arkivforskning i det Bernadotteska arkivet, UD:s arkiv samt andra myndighets- och personarkiv. Resultatet är en intressant, väldokumenterad och i viss mån omprövande skildring av Gustaf V och hans sätt att förvalta sitt ämbete under kriget. Erik Carlsson är pensionerad arméofficer. Han disputerade i historia vid Lunds universitet hösten 1998 på avhandlingen Sverige och tysk motståndsrörelse under andra världskriget.  

......k. När andra världskriget bröt ut ställdes Gustav inför en del hårda prov. I Gustaf von Platens bok Bakom den gyllene fasaden, Gustaf V och Viktoria - ett äktenskap och en epok (2002) läser vi: "Det förnedrande i vår hållning var inte att vi under krigshot släppte igenom en tysk division, utan att Sverige i vissa avseenden lät sig förvandlas till ett tyskt lydrike." (s. 437)......