Fornminnen

Ann-Mari Hållans Stenholm

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Ann-Mari Hållans Stenholm
DATUM
2016-12-13
ISBN
9789187351570
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
12,36 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och ”tradition” i äldre tid väckt nytt intresse. Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar – nya gravar och hus som medvetet placerades på samma ställen som tidigare generationer valt – under järnåldern.I Fornminnen undersöker arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm överlagringar på gårdar under folkvandringstid och tidig medeltid. I ett omfattande källmaterial från de senaste femtio årens grav- och boplatsundersökningar i Mälardalen spårar hon intressanta mönster i tid och rum. I såväl historisk som förhistorisk tid hade människorna ett aktivt förhållande till sitt förflutna. Uttrycken och omfattningen av deras aktiviteter skiftade, och vi ser spår av dem i landskapet som påverkats över tid av generationer av bebyggare. Författaren gör en rad innovativa tolkningar av händelsekedjorna och kopplar dem till resonemang kring minneskonstruktion, kulturellt minne och historiekultur. Hon visar hur minnesskapandet i ett samhälle innebär ett komplext förhållande mellan rum och social struktur, mellan tid och människa samt mellan ritual och myt.

...... De flesta fornminnen är över 1 000 år gamla, men många har skadats. ­ Skogsbruket har blivit försiktigare med att inte skada något. Förr fanns det liten förståelse, men nu är det bättre. Det har inte gjorts arkeologiska undersökningar på alla platser i kommunen.......