Rätten till ersättning från det statliga försäkringssystemet

Lars Sjöberg

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Lars Sjöberg
DATUM
2007-03-01
ISBN
9789176102671
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
11,57 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Kan den som drabbas av en skada i eller till följd av en statlig verksamhet få ersättning genom någon försäkring? Ja, i många fall går det. De flesta i vårt land tycks inte känna till att det finns ett internt statligt försäkringssystem, från vilket de skadelidande ofta kan få ersättning. Även om cirka 14 000 skadeärenden hanteras i systemet varje år, finns det stor risk för att skadelidande som skulle kunna få ersättning ur systemet missar det på grund av att de eller deras ombud saknar kunskaper om systemet. I denna bok redogörs för det interna statliga försäkringssystemet.De statliga myndigheterna får inte teckna försäkringar hos privata försäkringsbolag. Istället har man skapat ett internt system som skyddar myndigheternas egendom och verksamhet samt personer som har anknytning till staten bl.a. studerande, värnpliktiga och personer i arbetsmarknadspolitiska program. Vidare har myndigheterna tecknat försäkringar i systemet som täcker trafikskador och andra ansvarsskador, dvs. skador där skadeståndsanspråk riktas mot en myndighet. Det gäller t.ex. skador som orsakas i statliga myndigheters entreprenadarbeten, t.ex. väg- eller tunnelbyggen eller spårläggning.Boken vänder sig till en bred läsekrets, såsom myndigheternas handläggare av risk- och försäkringsfrågor och för handläggare som har kontakter med någon som omfattas av ett försäkringsskydd i systemet. Handläggare och beslutsfattare inom offentlig förvaltning, statens revisorer samt advokater och andra som utför uppdrag åt statliga myndigheter får genom boken en bra inblick i systemet. Även försäkringsmäklare, försäkringsbolag och den som uppträder som ombud för en skadelidande med staten som motpart får genom boken nödvändig kunskap om det statliga försäkringssystemet.

......ommunen. Rätten understryker att det är Migrationsverket - och inte kommunerna - som är behörig myndighet när det gäller handläggning och beslut i frågor som rör asyl och uppehållstillstånd. Häftad, 2007. Den här utgåvan av Det lönsamma mångfaldsarbetet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.......