Bygghandlingar 90 del 2 - Redovisningsteknik

Christer Bergenudd

Responsive image
PRIS
GRATIS
FÖRFATTARE
Christer Bergenudd
DATUM
2003-09-26
ISBN
9789171625793
SPRÅK
SVENSKA
FILSSTORLEK
12,18 MB
FORMAT
FB2 EPUB PDF

BOKBESKRIVNING

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.Del 2 Redovisningsteknik behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas.

......Del 8 - Redovisning med CAD. Bygghandlingar 90, del 8 - Redovisning med CAD. SIS; SIS förlag, Stockholm V. Tarandi.......